Zelfstandige en zwanger-regeling

Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ)

Voorwaarden ZEZ
Je komt in aanmerking voor een ZEZ als je voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • Je bent zelfstandige.
  • Je bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
  • Je bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

ZEZ-uitkering en de urennorm
Als je in het kalenderjaar voordat je zwangerschapsuitkering ingaat minstens 1.225 uur als zelfstandige hebt gewerkt, ontvang je de maximale uitkering. De maximale uitkering bedraagt het minimumloon. Werkte je in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan zal je uitkering lager zijn. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van de winst in dat jaar. Dat geldt ook als je meewerkend echtgenote of partner bent.

Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid
Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten? Dan ontvang je van deze verzekering vaak ook een uitkering bij zwangerschap. Dit heeft geen invloed op de ZEZ-uitkering. Wel kan het zijn dat de verzekeraar de uitkering vermindert als je ook een ZEZ-uitkering ontvangt. Vraag dit na bij de verzekeraar.

Ingangsdatum ZEZ
De periode waarover je een ZEZ-uitkering ontvangt, is minstens 16 weken. De periode gaat in 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Je hebt altijd recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering na de bevalling.

Aanvragen ZEZ-uitkering
Je vraagt de uitkering uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Met de aanvraag stuur je de zwangerschapsverklaring van je huisarts of verloskundige mee. Het UWV kan ook vragen naar kopieën van belastingaanslagen. Voor alle informatie check de site van het UWV.