Nieuwe KOR

Vanaf 1 januari 2020 gaat de kleine ondernemersregeling (KOR) veranderen. Er komt keuzevrijheid voor kleine ondernemingen of zij mee willen doen met de nieuwe KOR, of beter gezegd OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting).

Voorwaarde voor deelname:

  • De onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn
  • Je hebt een BTW-identificatienummer
  • De omzet per kalenderjaar is maximaal € 20.000 excl. BTW

Voor docerende en uitvoerende musici is het belangrijk om te weten, dat de omzet die verkregen is op BTW vrijgestelde prestaties niet meegeteld wordt in deze omzetgrens. De belastingdienst heeft een handig hulpmiddel om te kijken of je in aanmerking komt of niet.

Door deelname aan de KOR ben je als ondernemer vrijgesteld van BTW-verplichtingen. Hierdoor vervallen er ook een aantal administratieve verplichtingen, zoals het doen van BTW-aangifte en het uitreiken van facturen. Als je toch factureren wilt (wel zo handig als je je omzet wilt ontvangen!?), dan mag je daarop geen BTW vermelden en moet je op de factuur aangeven, dat je vrijgesteld bent.
Ook is vooraftrek en dus teruggave, over bijvoorbeeld investeringen, niet meer mogelijk.

Let op:

  • Pas na het ingaan van de KOR is er sprake van BTW-vrijstelling
  • De klant van een vrijgestelde ondernemer kan ook geen BTW meer aftrekken
  • Je moet tijdens de looptijd bijhouden of de omzet daadwerkelijk onder de € 20.000,- blijft
  • Alle overige administratieve verplichtingen, zoals het doen van de winstaangifte, blijven bestaan

BTW-herziening als gevolg van vrijstelling
Doordat de nieuwe KOR zorgt voor een vrijstelling, waar de oude KOR voor een afdracht vermindering stond, ontstaat het gevaar dat de ondernemer eerder afgetrokken BTW dient te herzien. Dit risico loopt de ondernemer als hij in de 5 jaar voorafgaand aan de nieuwe regeling investeringen heeft gedaan van meer dan € 11.900,-. Dit lijkt veel, maar je moet alle investeringen van de afgelopen 5 jaar bij elkaar optellen (instrumenten, auto, laptop, etc.).

Als je aanmelding voor 20 november 2019 binnen is, gaat de nieuwe KOR in per 1 januari 2020. Meld je je niet aan voor 20 november, dan gaat de KOR in per 1e van het volgende tijdvak.

De KOR blijft voor minimaal 3 jaar gelden, maar eindigt meteen bij overschrijding van de omzetgrens.