Factureren

Na het aannemen van een klus als ZZP’er, verstuur je je factuur op het moment dat het project is afgerond. Is het een langlopend project, dan kan je bijvoorbeeld maandelijks deelfacturen versturen. Bespreek altijd even van te voren met je opdrachtgever wat wenselijk is.

Natuurlijk wil je aan je opdrachtgevers een professioneel uitziende factuur sturen. Er zijn geen eisen gesteld aan hoe je factuur eruit moet zien. Zorg voor een duidelijke en overzichtelijke factuur.

De belastingdienst stelt echter wel eisen aan de gegevens die op een factuur moeten staan.

Wat moet er op een factuur staan?
– Volledige bedrijfsnaam en adres
– BTW-identificatienummer
– KVK-nummer
– Bankrekening nummer
– Naam en adres van opdrachtgever
– Factuurdatum
– Factuurnummer (uniek, doorlopend en opvolgend)
– Omschrijving van geleverde producten en/of diensten
– Aantal geleverde producten of uren aan diensten
– Bedrag exclusief BTW *
– BTW-tarief en BTW bedrag *
– Bedrag inclusief BTW *

Niet verplicht maar wel belangrijk om te vermelden
Het vermelden van betalingscondities op een factuur is niet verplicht, maar zeker niet onbelangrijk. Deze betalingsvoorwaarden geven aan binnen welke termijn een betaling gedaan moet worden. In Nederland is de algemeen gehanteerde betalingstermijn 30 dagen.

Naast deze betalingscondities kun je ook nog een vervaldatum op je factuur vermelden. Dit geeft de opdrachtgever nog meer duidelijkheid voor wanneer je factuur betaald moet zijn.

Hou je openstaande facturen in de gaten
Hou je verstuurde facturen die nog openstaan nauwkeurig in de gaten. Opdrachtgevers kunnen ‘vergeten’ te betalen. Onderneem altijd actie als de vervaldatum is verstreken. Stuur eerst een vriendelijke betalingsherinnering. Vaak volgt de betaling dan al snel. Blijft een betaling dan nog uit, stuur dan géén tweede herinnering, dan lijkt het namelijk ook alsof er nog wel een derde herinnering komt. Na een betalingsherinnering stuur je een aanmaning.

* Let op: als je mee gaat doen aan de nieuwe KOR dan mag je geen BTW meer op de factuur vermelden.