BTW-tarieven

21% BTW-tarief
Als docerende en uitvoerende musici kun je te maken krijgen met alle BTW-tarieven; 21%, 9%, 0% en zelfs vrijgesteld. In principe zijn alle prestaties van musici belast met het 21% BTW-tarief.

9% BTW-tarief
In enkele gevallen kun je echter een lager tarief hanteren. Het 9% BTW-tarief is van toepassing als je optreedt als uitvoerend musicus en hierbij een artistieke prestatie verricht. Het 9% BTW-tarief wordt dus toegepast bij optredens, of wel podiumkunsten, voor publiek, camera’s en/of voor geluidsopnames. Het maakt dus niet uit of je het optreden live verzorgt of een opname maakt voor bijvoorbeeld een CD. Voorwaarde is dat het om een optreden gaat, die het publiek direct of indirect kan beluisteren of bekijken.

Let hierbij wel goed op de uitzonderingen op deze regel. Het leiden van een repetitie door een dirigent, of het begeleiden van een koorrepetitie door een pianist, wordt door de belastingdienst niet als optreden/podiumkunst gezien. Hier moet je dus dan ook het 21% BTW-tarief toepassen.
Let op: 
Als deze repetities als uiteindelijke doel een optreden hebben, dan mag wel gewoon het 9% BTW-tarief worden toegepast.

0% BTW-tarief
Soms kun je ook het 0% BTW-tarief in rekening brengen. Dit is alleen het geval als je een optreden in het buitenland verzorgt.
Let op: 
Als de boeking voor het buitenlands optreden verloopt via een Nederlands tussenpersoon, dan moet je gewoon het 9% BTW-tarief toepassen.

Vrijstelling
Muziekonderwijs aan leerlingen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van BTW. De leeftijdsgrens is hier wel belangrijk. Geef je les aan leerlingen ouder dan 21 jaar, dan moet je gewoon het 21% BTW-tarief toepassen. Wordt een leerling tijdens het cursusjaar 21, dan loopt de vrijstelling voor dit jaar door. Daarna moet je het 21% BTW-tarief in rekening brengen.

Hoewel vrijstelling misschien aantrekkelijk lijkt, werkt dat niet altijd in je voordeel. Je mag dan namelijk de BTW die je betaald hebt over investeringen, inkopen of andere kosten ook niet aftrekken in de aangifte!

Geef je les aan leerlingen van zowel boven als onder de 21 jaar? Dan mag je dus maar van een deel van je kosten de BTW aftrekken. Dit doe je in verhouding van de omzet. Is deze bijvoorbeeld €10.000, waarvan €4.000 afkomstig van leerlingen boven de 21 jaar? Dan mag je maximaal 2/5e van je BTW aftrekken als voorbelasting.

Ook zijn de werkzaamheden van componisten vrijgesteld van BTW, zolang deze in het eigen vakgebied plaatsvinden.

Algemene BTW-regel: 
Een belangrijke algemene BTW-regel is, dat de zogeheten ‘deelprestaties’ mee mogen/moeten met het BTW-tarief van de ‘hoofdprestatie’ op een factuur.

Bijvoorbeeld:
Een reiskostenvergoeding ten behoeve van een optreden wordt gezien als onderdeel van de gage voor het optreden en is daarom net als de afgesproken vergoeding belast met het 9% BTW-tarief.