Bijzonder uitstel

Bijzonder uitstel
Om ondernemers te helpen, die in de problemen komen door de coronacrisis, heeft de belastingdienst ook maatregelingen genomen. Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor 3 maanden. Je vraagt dan automatisch uitstel aan voor de hieronder genoemde belastingen:
– Inkomstenbelasting
– Zorgverzekeringswet
– Vennootschapsbelasting
– Loonheffingen
– Omzetbelasting

De verwerking van het verzoek wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De betaling van de belastingaanslagen mogen 3 maanden uitgesteld worden vanaf het moment van aanvraag. Krijg je in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen, dan geldt het uitstel ook voor deze aanslagen Er hoeft dan niet weer apart uitstel aangevraagd te worden. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die na 12 maart 2020 zijn ingediend en geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Let op!
Blijf wel op tijd aangifte doen! Wacht tot je een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zonder aanslag kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.

Boetes
Het kan zijn dat je een (naheffings)aanslag met boete krijgt als je de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaald, doordat je bijzonder uitstel hebt aangevraagd door de coronacrisis. Deze boete wordt automatisch teruggedraaid. Deze hoef je dus niet te betalen en ook geen bezwaarschrift voor in te sturen.

Bijzonder uitstel aanvragen
De aanvraag kan online en schriftelijk:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

In de brief vraag je uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.

Na de aanvraag ontvang je een schriftelijk ontvangstbevestiging van je verzoek.