MKB-vrijstelling

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan kun je mogelijk gebruik maken van de aftrekposten voor ondernemers. In dit artikel gaan we aandacht besteden aan de aftrekpost; MKB-vrijstelling.

Om in aanmerking te komen voor de MKB-vrijstelling hoef je maar aan één voorwaarde te voldoen:

De vrijstelling is van toepassing op winst uit onderneming in de inkomstenbelasting. De afkorting MKB (midden- en kleinbedrijf) verbindt er geen verdere voorwaarden aan.
Door de MKB-vrijstelling wordt een deel van de winst, na vermindering van de ondernemersaftrek, vrijgesteld van inkomstenbelasting. Het gaat om een percentage van 14% van de winst.

Je hoeft alleen maar aangifte inkomstenbelasting te doen om aanspraak te maken op deze vrijstelling. In de aangifte wordt er automatisch rekening mee gehouden.