KIA

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan kun je mogelijk gebruik maken van de aftrekposten voor ondernemers. In dit artikel gaan we aandacht besteden aan de aftrekpost; kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Elke investering moet minimaal € 450,- excl. BTW zijn om in aanmerking te komen voor de KIA. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan:

  • Laptop of tablet
  • Computer
  • Mobiele telefoon
  • Muziekinstrument
  • Website (let op, de belastingdienst gaat hier per geval anders mee om)

Sinds 2017 kun je geen KIA meer krijgen voor personenauto’s. Alleen als deze bestemd zijn voor beroepsvervoer, zoals taxi’s en auto’s voor koeriersdiensten.

De hoogte van de KIA hangt af van je investeringen in 1 jaar.

Tabel 2019

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 0%

Tabel 2018

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 0%

De kleinschaligheidsaftrek waarop je in een jaar recht hebt, trek je in de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar af van je winst. Hierdoor betaal je minder belasting.

LET OP:
Als je geen recht hebt op BTW-aftrek, dan ga je uit van het investeringsbedrag met BTW.